Myslete ekonomicky

Myslete ekologicky

Myslete elektrotechnicky

Úvodní schůzka rodičů

Úvodní schůzka pro rodiče a žáky oboru Agropodnikání a Elektromechanik pro měřící přístroje se bude konat v úterý 27. 8. 2019 v 16:00 hodin v aule zemědělské školy – Svatopluka Čecha 1180, Žatec.

Termíny závěrečné zkoušky – podzimní období 2019

OPRAVNÉ ZKOUŠKY Podle ustanovení § 74 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 36/2014 Sb., o bližších podmínkách...

Termíny maturitní zkoušky – podzimní období 2019 – sekce Z

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018/2019 podzimní termín - sekce SOŠZE Písemné zkoušky společné části MZ podzim 2019 jsou v období 2. 9. - 5. 9. 2019 čtvrtek 12. 9. 2019 7:00 hodin zahájení Praktická část maturitní zkoušky (profilová zkouška) 7:15 hodin obhajoba odborné maturitní...

Termíny maturitní zkoušky – podzimní období 2019 – sekce O

Podle ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2 odst. 7 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování...

Projekty

Obchodní sekce

Studentská 1354
438 01 Žatec
+420 415 240 254

ZEMĚDĚLSKÁ SEKCE

S. Čecha 1180
438 01 Žatec
+420 415 240 257

Články

Zkontrolovali jsme vysázenou zeleň v nemocnici

Žáci druhého ročníku zemědělské sekce vysázeli nové květiny a upravili záhonky a prostranství v areálu žatecké nemocnice. Po dvou měsících jsme se vrátili na místo a zjistili, jak se květinám daří. Sami můžete posoudit v přiložené fotogalerii.   [gallery...

Ani o prázdninách nezahálí

Ani o prázdninách nezahálí žákyně Petra Doudová, která na zemědělské sekci studuje obor Agropodnikání - chov koní, již druhým rokem. Zkoušky základního výcviku jezdce složila na konci loňské sezóny a stala se držitelkou jezdecké licence. V letošní parkurové sezóně se...

Prázdninová praxe na sekci Z

Prázdninovou praxi zaměřenou na sklizeň pícnin absolvovaly žákyně 3.A oboru Agropodnikání v nádherné krajině Českého Švýcarska. Zázemí měly v jezdeckém areálu Všemily - společnosti SAPRIL EKO s. r. o. Tato firma se zabývá chovem a výcvikem sportovních koní. Vlastní...

Obrázky z Holandska – fotogalerie účastníků soutěže

Do fotografické soutěže s názvem "Obrázky z Holandska" zaslalo své fotografie 8 účastníků jarního poznávacího zájezdu do Nizozemska. Nejvíce vzpomínek na vydařený výlet zachytila na svých snímcích Mgr. Lubomíra Pešková. Všem zúčastněným děkujeme za poslané obrázky a...

Partneři