Fot1359_2

Klub mladých diváků (KMD)

pro milovníky, fanoušky a přátele divadla…

Přátelé divadla,

Klub mladých diváků funguje při Obchodní akademii v Žatci již pěknou řádku let. Jeho důvěrníkem a duší je paní profesorka A. Trávníčková, která má veškeré záležitosti s činností KMD na naší škole na starost a která všem zájemcům o členství ráda poskytně bližší informace. Členství v KMD je nejen finančně výhodné (celkový poplatek za cyklus 6 představení činí 650 Kč; k tomuto abonmá je nutné přičíst jízdné za autobus), ale zejména nabízí návštěvu žánrově nejrozmanitějších inscenací těch nejznámějších pražských scén v průběhu celého školního roku. Seznam představení, které jsme zhlédli v posledních třech sezonách, je umístěn na “divadelní” nástěnce v mezipatře.

  • Chodíš rád do divadla?
  • Máš rád klasiku, současnou dramatiku, Shakespeara, muzikál, komedie i tragédie?
  • Zajímá tě, jakým směrem se dnes ubírají pražská divadla?
  • Poznal bys rád pražská divadla, o kterých jsi zatím slyšel mluvit jen z vyprávění svých (pra)rodičů a přátel?
  • Chceš vidět na vlastní oči známé herce, jejichž tváře jsi dosud znal jen z televizních obrazovek?
  • Procházíš se rád po Praze?

I na toulky Prahou ti zbyde čas, přihlásíš-li se do Klubu mladých diváků na naší škole. Členství v něm ti umožní šestkrát v roce usednout do hlediště některého z pražských divadel a společně s herci prožít příběhy, jež někdy rozesmějí, někdy rozesmutní tvou duši.

Tvůj KMD při OA Žatec

 

Řekli o divadle…
“Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva.” Jiří Voskovec
___________________________________________________________________________

Důležitá poznámka: Členství v KMD není určeno pro ty, kteří se chtějí jen tak “ulít” z vyučování. Ve všech šesti případech se jedná o návštěvy večerních představení s obvyklými začátky v 19.00 hodin a naše cesty za kulturou tudíž začínají vždy až po řádném vyučování.

Závazné přihlášky odevzdávejte nejpozději do konce měsíce září paní Ing. Trávníčkové nebo vyučujícím českého jazyka (popř. třídním učitelům).