pod záštitou senátorky Mgr. Zdeňky Hamousové


PROGRAM

 

Středa 6. 2. 2019

9:00                    prezence a příprava stánků

11:00                  setkání doprovodu jednotlivých ff (uč. 22)

11:30                  zahájení veletrhu ff + kulturní vystoupení

12:30                  obchodování firem, hodnocení soutěží

16:00                  ukončení 1. dne veletrhu ff


Čtvrtek 7. 2. 2019

9:00                    obchodování firem, hodnocení soutěží

11:30                  vyhlášení výsledků soutěží

12:00                  ukončení veletrhu ff

Změna programu vyhrazena