Exkurze do Zooparku

Studenti třídy 1.A se účastnili exkurze do Zooparku Chomutov. Tématem exkurze bylo poznávání introdukovaných a ohrožených druhů živočichů u nás i ve světě.

Bc. Pavlína Bielíková

Skip to content