Velmi horké úterní odpoledne 

Poslední hodinu konverzace v angličtině v tomto školním roce se studenti 2. skupiny 3.L věnovali prohlídce města v rámci tématu The Town of My Studies. Na každé zastávce vždy přednesli svůj připravený projev. Přestože všichni studují v Žatci už třetím rokem, přiznali, že některá místa ještě v životě nenavštívili. 

Během prohlídky města studenti pořizovali fotografie zajímavých objektů (památek i všedních věcí), které si předem vylosovali. 

Mgr. Jana Čornáková

Skip to content