Statistika

Žáci 2.OA si v rámci předmětu statistika zkusili zpracovat svou první větší odbornou práci. Témata byla různá – finanční nebo čtenářská gramotnost, duševní hygiena, závislosti, sport a relaxace, média, ale i spokojenost s výukou ve škole nebo využívání různých metod učení. Po zpracování teoretické části využili žáci vědomosti právě ze statistiky a odpovědi na své elektronické dotazníky, které v rámci dotazníkových šetření získali, zpracovali do tabulek a přehledných grafů, výsledky slovně popsali, zhodnotili a pokusili se navrhnout řešení zjištěných problémů. Výsledky své práce žáci odprezentovali svým spolužákům. Po každé prezentaci následovaly i otázky zvědavého publika, na které se prezentující snažili pohotově odpovídat, a diskuse na dané téma. Tento projekt měl za cíl propojit vědomosti z různých předmětů, přispět k rozvoji měkkých dovedností a připravit žáky na zpracovávání odborných prací při dalším studiu, zejména na vysokých školách.

Ing. Zdeňka Uďanová

Skip to content