Závěrečné zkoušky elektromechaniků

V pátek 14. června 2024 zakončili naši žáci oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje svoje studium. Po písemné a praktické části složili závěrečnou ústní zkoušku před komisí. Úspěšným absolventům gratulujeme.

Ing. Zdeněk Müller

Skip to content