Synagoga a rabínský dům v Žatci se otevřely veřejnosti

Nové zrekonstruované prostory žatecké synagogy (postavena byla v letech 1871-1872 v maurském stylu) i přilehlého rabínského domu, které se na jaře tohoto roku otevřely po „dlouhé“ době veřejnosti, si prohlédli žáci 1. a 2. ročníku oboru ekonomického lycea v rámci exkurze v hodinách občanské nauky.  

Lze-li v případě „záchrany“ synagogy během událostí „křišťálové noci“ (1938), kdy nebyla zcela zbořena a nepotkal ji nešťastný osud mnohých židovských památek, mluvit jako o zázraku, dvojnásob to platí o její obnově, které se synagoga dočkala po nekonečných letech chátrání a nezájmu. Jak vypadala synagoga před svým znovuzrozením, dokládají přiložené fotografie, které byly pořízeny autorem článku v roce 2013 při jejím ojedinělém otevření.

Onen druhý zázrak je spjat s postavou pana Daniela Černého, který v roce 2013 druhou největší synagogu na území České republiky získal v exekuční dražbě. Potřebná rekonstrukce započala v roce 2020, a to díky výrazné finanční podpoře z dotačního programu EU. Nemalé náklady hradil Daniel Černý ze svých zdrojů i s podporou rodiny, přátel a dárců z celého světa. Popřejme žatecké synagoze i rabínskému domu, kde je umístěna interaktivní expozice věnovaná historii Židů v Žatci (dle mého názoru velmi zdařilá a moderní, spatřuji v ní i určitý pietní charakter), aby se staly zajímavým prostorem, který výrazně obohatí kulturní život v našem městě. Hluboká poklona náleží odvaze, úsilí a energii osvícených lidí, kteří synagogu opět přivedli ke smysluplnému životu. 

Mgr. Petr Čejka

Skip to content