Poslední letošní veletržní klání

Celkem 32 fiktivních firem se zúčastnilo 30. ročníku veletrhu fiktivních firem EFKO, který pořádala Obchodní akademie v Písku. Naši školu tradičně reprezentovaly firmy Iconic Ink, s. r. o., AutoLandie, s. r. o. a BID ART, s. r. o. Všechny firmy založili a provozují žáci třídy 3. L. Reprezentanti firem se zúčastnili všech veletržních soutěží. Natočili reklamní spot, připravili veletržní obchodní leták, logo a slogan. Centrem veletrhu ale bylo samozřejmě obchodování. Zákazníci si vybírali zboží z připravených katalogů a zaměstnanci firem jim podle potřeby odpovídali na kladené otázky a vystavili pokladní doklad nebo fakturu. Mezi nakupujícími byli také členové komise, kteří hodnotili správnost vyplněných dokladů a přístup prodávajících. Pracovníci našich firem sice nedosáhli na medailová místa, přesto jim patří dík za snahu a ochotu reprezentovat školu.

Ing. Zuzana Horníková

Skip to content