Další workshop – wellbeing pro žáky

Dne 4. 6. 2024 se pro třídy 3.L a 3.OA v rámci projektu Nadání a dovednosti uskutečnil závěrečný workshop v programu osobního rozvoje našich žáků – WELLBEING. Žáci byli seznámeni s pojmem wellbeing s cílem naučit se studovat a pracovat spokojeně a uvolněně. Dalším tématem byla schopnost zdokonalovat se a rozvíjet i mimo školu v dalších oblastech života jako je tělo, učení se, emoce, vztahy a duše. Škola považuje vytváření bezpečného a spokojeného klimatu jako jednu z priorit, a to nejen u žáků ale i zaměstnanců. 

Věříme, že se tento povedený workshop bude opakovat.

Oblasti – wellbeingu

Mgr. Jiří Karas

Skip to content