Workshop – volba povolání

Dne 28. 5. 2024 se v prostorách OA a SOŠZE Žatec, p. o. konal projektový den „Volba povolání“ pro žáky 8. tříd Základní školy Petra Bezruče. Akce se zúčastnilo cca 60 žáků, kteří absolvovali přednášku Ing. Evy Bartošové, DiS. z Úřadu práce na téma „Trh práce a volba povolání“, vyslechli se životní a pracovní zkušenosti absolventky Mgr. Zdeňky Hamousové a zúčastnili se besedy s odborníky z praxe v oboru ekonomiky, zemědělství a elektrotechniky. Kromě prezentace jednotlivých oborů se mohli žáci zapojit i do připravených aktivit na obou sekcích školy. Na sekci Obchodní akademie měli žáci možnost vyzkoušet si psaní na klávesnici, ověřit své znalosti z ekonomické oblasti či finanční gramotnosti formou online kvízů a seznámit se s výukou fiktivní firmy včetně simulační manažerské hry UNISIM. Na Zemědělské sekci si žáci vyzkoušeli poznávání rostlin a semen, ověřili své znalosti o včelách v jednoduchém testu a nakonec měli možnost prohlédnout si laboratoře a dílny. Věříme, že si žáci tento den užili a odnesli si cenné informace pro svůj budoucí profesní život.

Ing. Romana Stahoňová vedoucí projektového dne za OA a SOŠZE Žatec.

Záznam z realizace projektového dne ve výuce

Skip to content