Staří mistři ve Schwarzenberském paláci

„Učenec ve studovně“ – jediný Rembrandtův obraz na území České republiky mohli na vlastní oči spatřit žáci 1. ročníku obchodní akademie při návštěvě Schwarzenberského paláce, který je i díky své ikonické sgrafitové výzdobě jednou z dominant pražského Hradčanského náměstí. Původní renesanční rezidence dnes v sobě ukrývá vzácné poklady výtvarného umění 16. až 18. století (Lucas Cranach st., Albrecht Dürer, El Greco, Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Kupecký…) a je jednou z několika expozic Národní galerie v hlavním městě.

Divák do ní vstupuje podél Braunových soch, a má-li dát na doporučení tištěného plánku, začíná svou prohlídku ve 2. patře, kde se nachází sbírka renesance a manýrismu. Poté sestupuje zpět do přízemí, aby v 1. patře zhlédl kolekci mistrovských děl barokního období, na jejímž pomyslném konci Braunův „Ukřižovaný“ v neobvyklé poloze rozmlouvá nejen s portréty malířů na protější zdi. Při devadesátiminutové komentované prohlídce nebylo možné zastavit se před všemi vystavenými obrazy a sochami. Při výčtu těch, kterým věnoval lektor Národní galerie svůj zajímavý výklad, bychom nespravedlivě opominuli ty, na které nám čas tentokrát nezbyl. Nových jmen a příběhů spojených s obrazy jsme slyšeli tolik… Motiv čejky, který zdobí prsten Eleonory z Toleda na obraze florentského malíře Agnola Bronzina, ale (nechtěně) rozesmál každého z nás.

Mgr. Petr Čejka

Skip to content