Soutěž v mluveném projevu a recitaci

Dne 6. května se uskutečnila na naší škole OA SOŠZE Žatec soutěž v mluveném projevu a recitaci. Poděkování patří všem, kteří přišli a pokusili se soupeřit se svými vrstevníky slovem a výrazem. Výhercům blahopřejeme.

Mgr. Ivana Doktorová – garant soutěže

Výsledky – mluvený projev:
1. Tomáš Winkelhöfer (Léčivá síla hudby) 
2. Andreas Kumštář (Hurá na výlet do nákupní svatyně) 
3. Petr Švejda (Proč mám/nemám ráda influencery) 

Výsledky – recitace:
1. Tereza Laštíková (J. Seifert – Maminčino zrcátko) 
2. Eliška Nováková (I. Devátá – Tužky) 
3. Ela Řimnáčová (V. Hrabě – Podzimní) 

Skip to content