Překladatelská soutěž

V pátek 12. ledna 2024 naše škola pořádala Překladatelskou soutěž. Soutěže se zúčastnilo 27 žáků devátých ročníků ze sedmi základních škol ze Žatce a blízkého okolí. Účastníci soutěžili v kategorii neliterárního překladu, žáci překládali text v rozsahu necelé normostrany z anglického do českého jazyka. Vyzkoušeli si, jak obtížné a záludné někdy může být propojení angličtiny a češtiny tak, aby výsledný text byl čtivý, působil logicky a provázaně, byl jazykově správný a dobře plynul. Překlady hodnotila tříčlenná komise složená z učitelů anglického jazyka naší školy. Pět nejlepších řešitelů získalo věcné odměny.

Komise rozhodla o pořadí takto:
1. místo   Jiří Rozsnyaki (1. ZŠ Žatec)
2. místo   Filip Nachlinger (5. ZŠ Žatec)
3. místo   Barbora Duchoňová (3. ZŠ Žatec)
4. místo   Daniel Drahoš (2. ZŠ Žatec)
5. místo   Václav Matěj Lukeš (1. ZŠ Žatec)

Mgr. Jana Kalivodová

Skip to content