Životní prostředí nám není lhostejné

Životní prostředí nám není lhostejné. V soutěži Ekoedu jsme se umístili na 5. místě

Každý den jsme obklopeni elektronickými zařízeními, která nám zjednodušují a zpříjemňují život. Domácí spotřebiče, chytré telefony, počítače či hračky na baterie… Tito užiteční pomocníci se však poté, co doslouží, stávají elektroodpadem a mohou znamenat nebezpečí pro životní prostředí. Proto naše děti učíme, jak nakládat se starým elektrem. Zapojili jsme se do sběrové soutěže Ekoedu, kterou organizuje společnost REMA Systém ve spolupráci s REMA Battery, a díky vaší pomoci jsme letos získali 5. místo.

Naše Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace v tomto roce odevzdala 4,409 kg odpadních elektrozařízení v přepočtu na jednoho žáka. O svoz vysloužilého elektra se postarala společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení v České republice. Díky úspěšné účasti v soutěži Ekoedu jsme navíc pro naše žáky a pedagogy získali odměnu v podobě jednoho tabletu od partnera soutěže společnosti Vodafone Czech Republic.

„Do projektu se zapojujeme od samého začátku, ale letos poprvé se nám podařilo umístit mezi top pěti školami. Do soutěže se zapojují jak učitelé, tak žáci. Mají k dispozici sběrné místo, kam staré elektro odevzdávají. Věřím, že díky tomuto ocenění se nám podaří sběrovou soutěž Ekoedu více zviditelnit. Myslíme si, že každý z nás by měl třídit odpad a řešit odpadové hospodářství, proto budeme ve sběru určitě pokračovat a těšíme se, že se třeba příště umístíme o příčku výše“, uvádí k soutěži ředitel školy Mgr. Jiří Karas.

Nejvíce si ceníme skutečnosti, že jsme přispěli k tomu, že se elektroodpad nehromadí na skládkách či nespaluje ve spalovnách. Díky recyklaci jsme přispěli k ochraně životního prostředí. Protože vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu. Podle odborných výpočtů jej možná bude lidstvo do roku 2050 produkovat 110 milionů tun ročně. Přitom již dnes se na Zemi může vyskytovat přes 300 milionů tun nezrecyklovaného odpadního elektra. To vše znamená jediné: ohromnou zátěž pro naše životní prostředí. A také obrovské plýtvání cennými zdroji druhotných surovin. Díky naší usilovné práci a výchově mladých generací k udržitelnému chování se nám daří toto měnit. Děkujeme, že s námi pomáháte chránit životní prostředí.

Celý dokument

Skip to content