Beseda na téma pěstování chmele

Ve středu 15. 11. 2023 proběhla beseda na téma “Jak se dovede v pěstování chmele uplatnit naše absolventka oboru Agropodnikání – Chov koní”. Vedoucí střediska Ročov – Michaela Macháčková představila svou profesi a cestu k ní, žákům zemědělské sekce.

Bc. Pavlína Bielíková

Skip to content