Krátké zastavení v „dlouhém století“ 

Do jedné ze sbírek Národní galerie Praha v holešovickém Veletržním paláci měli možnost nahlédnout žáci všech tříd třetího ročníku naší školy. V rámci devadesátiminutové komentované prohlídky rozsáhlé expozice s názvem „1796-1918: Umění dlouhého století“ se podrobně seznámili s několika vybranými, stylově naprosto odlišnými díly téměř dvou desítek českých i evropských výtvarníků a sochařů. V tematicky členěných kapitolách Člověk, Svět a Ideje se např. zaměřili na portréty a autoportréty nejen z dílny domácích malířů J. Mánesa, K. Purkyně, ale i španělského kubistického malíře P. Picassa, na krajinomalbu F. Kavána a impresionisty A. Slavíčka, sérii obrazů symbolisty J. Preislera, alegorické kompozice F. Ženíška z generace umělců Národního divadla, na dynamické tahy štětcem norského expresionisty E. Muncha, na jeden z nejodvážnějších obrazů prvního protagonisty českého kubismu E. Filly, moderní abstrakce F. Kupky a i další tvorbu jiných více či méně známých představitelů realismu a secese ve výtvarném umění. Fundovaný výklad lektorek v kombinaci s metodou dialogu dokázal žákům nejen přiblížit kontext české a zahraniční výtvarné produkce v průběhu tzv. „dlouhého 19. století“, ale navíc poskytnout cenné rady, jak vlastně úspěšně „číst“ umělecká díla, hodnotit je a vnímat vzájemné vazby mezi nimi.

Mgr. Blanka Vargová

Skip to content