Začínáme podnikat

Žáci třetích ročníků oborů ekonomické lyceum a obchodní akademie zakládají v těchto dnech své fiktivní firmy. Pro usnadnění jejich rozhodování o předmětu a způsobu podnikání pro ně byla 25. 9. uspořádána přednáška s workshopem Základy podnikání. Pracovníci Inovačního centra Ústeckého kraje touto akcí navázali na předchozí spolupráci s naší školou. Žáci 3. L absolvovali workshop s panem Václavem Tomanem, zakladatelem nakladatelství Perkman. Cílem přednášky bylo nejen nadchnout žáky pro podnikání, ale také uvědomit si důležitost dovednosti podnikavosti pro zaměstnání a osobní život.

Ing. Zuzana Horníková

Skip to content