Adaptační kurz 2023

Komise tělesné výchovy spolu s třídními učiteli naší školy OA a SOŠZE Žatec připravili pro první ročníky seznamovací kurz s cílem nastartování nových vztahů ve třídě. Adaptačního kurzu ve Sportareálu Cafex Rakovník se účastnilo 68 žáků a všichni byli spokojeni s aktivitami, které rozvíjeli komunikační dovednosti, vytváření nových vztahů, sebepoznání a seberozvoj. 

Žáci se také zúčastnili přednášky, která byla zaměřena na poskytnutí první pomoci, prevenci kriminality, šikanu a vlastní bezpečnost. 

Chtěli bychom touto formou poděkovat všem účastníkům za vzorné chování a reprezentaci školy. Věříme, že podobné aktivity přispívají k osobnostním rozvoji a spolupráci všech účastníků vzdělávání. Těšíme na další podobné akce.

Mgr. Lenka Sluková

Skip to content