Předávání Dobrého listu komory 2023

Dne 28. června 2023 proběhlo na MÚ Podbořany slavnostní předávání Dobrých listů komory.

Dobrý list komory je prestižní dokument o nadstandardní schopnosti držitele v daném řemeslném oboru a profesní odbornosti pracovat a rozvíjet se. Je to pozitivní signál a komorová garance pro budoucího zaměstnavatele o řemeslně-odborných schopnostech a předpokládané užitečnosti držitele našeho dobrého listu pro jeho firmu, nebo živnost.

Ocenění byli studenti s nejlepšími studijními výsledky ze Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Žatec, s. r. o., Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany a   Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec.

Slavnostního předávání DLK se z řad organizátorů a hostů zúčastnila za OHK Louny Mgr. Pavlína Kalitová, místopředsedkyně OHK Louny, Ing. Jaroslava Veselá, místostarostka města Žatec, Ing. Bc. Květoslava Laubeová, DiS., pověřena řízením KoP Louny, Květuše Hellmichová, gestorka Odborné sekce vzdělávání a školství OHK Most a Ing. Radek Reindl, starosta města Podbořany.

Dále se akce zúčastnili zástupci škol, ředitelka Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Žatec, s. r. o. Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová, ředitel G a SOŠ Podbořany, Ing. Bc. Jiří Marhold, zástupce ředitele OA a SZeŠ, Ing. Pavel Sekera, pedagogové a rodiče oceněných studentů.

Seznam oceněných studentů

Absolventi školy:      

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s. r. o.
29-51-H/01 Výrobce potravin – Jan Krammer
29-51-H/01 Výrobce potravin – Petr Oros
65-51-H/01 Kuchař-číšník – Adéla Průchová
65-42-M/01 Hotelnictví – Nina Ondrejková

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

41-41-M/01 Agropodnikání – Lukáš Turek

Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

36-52-H/01, Instalatér – Václav Jirkovský
41-55-H/01, Opravář zemědělských strojů – František Růžička
65-51-H/01, Kuchař – číšník – Valentýna Nováková

Celkem bylo oceněno 8 studentů.

Za OHK Louny Ing. Linda Příhodová

Skip to content