Zemědělka se vzdělává

Žáci druhého a třetího ročníku oboru Agropodnikání navštívili moderní zemědělský podnik – AGRA Řisuty. Tento podnik je jedním z průkopníků a lídrem v oblasti precizního zemědělství. Hospodaří na 2 500 hektarech zemědělské půdy.

Žáci se dozvěděli, jak hospodaří moderní farma využívající prvky precizního zemědělství, dále které nejmodernější technologie usnadňují dnes řízení zemědělského podniku a proč usilovat o přechod na udržitelný systém  zemědělského hospodaření.

O kvalitě této odborné exkurze hovoří i to, že nikdo z žáků nevyrušoval a výklad poslouchali.

Exkurzi organizovala firma PRO-BIO liga.

Ing. Pavel Sekera, Ing. Jaroslav Hokeš

Skip to content