Den pro volbu povolání s osmáky ZŠ Petra Bezruče

V úterý 30. května navštívili naši školu žáci 8. ročníku ZŠ Petra Bezruče v rámci projektu k volbě povolání s názvem „Pracujeme – učíme se – bavíme se III“. Byli přivítáni zástupkyní pro obchodní sekci školy Ing. Berdisovou a v první části programu je Ing. Baštýř seznámil s obory obchodní akademie a ekonomické lyceum, které naše škola nabízí, a možnosti uplatnění jejich absolventů. Následovala zajímavá beseda s bývalým místostarostou Žatce J. Špičkou, který žákům představil své zkušenosti z praxe i důležitost znalosti cizích jazyků. Po krátké přestávce se slova ujaly dámy z žateckého kontaktního pracoviště Úřadu práce pod vedením Mgr. L. Dvořákové a představily žákům svou práci, úkoly Úřadu práce i možnosti, jak mohou jeho pracovnice pomoct uchazečům o zaměstnání s hledáním práce. Osmáci se živě zajímali o nezaměstnanost, někteří z nich se s námi podělili i o to, kam by chtěli v budoucnu směřovat a jaký plat by si za svou práci představovali. Po krátké pauze na tuto besedu navázala Ing. Uďanová představením dalšího maturitního oboru, který lze na obchodní akademii studovat – sociální činnost. I zde se žáci měli možnost setkat s odborníkem z praxe. O své životní i pracovní cestě jim vyprávěla J. Vosyková, manažerka kvality žateckého Domova pro seniory, která dříve pracovala jako ošetřovatelka, zdravotní sestra i sociální pracovnice. Představením možností uplatnění absolventů oboru sociální činnost v oblasti sociální, pedagogické nebo zdravotnické a prohlídkou malé výstavky prací žáků oboru byla dopolední část projektového dne zakončena. V odpoledních hodinách žáky přivítal zástupce školy pro zemědělskou sekci Ing. Sekera a osmáci absolvovali ještě představení maturitního oboru agropodnikání a učebního oboru elektromechanik. I zde se měli možnost setkat s odborníky z praxe a prohlédnout si prostory zemědělské sekce naší školy. Osmákům pod vedením paní učitelky Kumstýřové děkujeme za návštěvu a přejeme šťastnou ruku při volbě střední školy a budoucího povolání.

Ing. Zdenka Uďanová

Skip to content