Úspěch našich studentek

Ve čtvrtek 11. května 2023 se konalo Ústí nad Labem krajské kolo středoškolské odborné činnosti zkráceně SOČ. Tuto akci si pod patronát vzala UJEP FŽP v jejíž prostorách se také tato akce konala. Soutěže se zúčastnili Kateřina Šott s tématem: Kriminalita mládeže a Michaela Křížová s tématem: Pozitivní motivace v kynologii, obě studentky ze sekci O. A Lucie Šindelářová s tématem: Škůdci a choroby chmele, studentka ze sekce Z.

Konkurence byla veliká, celkem se účastnilo 62 studentů z celého Ústeckého kraje z odborných škol a gymnázií. Také výběr jejich témat byl pestrý a rozmanitý. Objevovaly se témata z oblasti psychologie, zemědělství, matematiky, fyziky, ekonomiky, umění, ekonomiky, didaktické technologie, historie, zdravotnictví, strojírenství a informačních technologií. Nejvíce mě zaujala tato témata: Míra odmítání parazitických vajec ťuhýkem obecným, Sportovní úrazy a jejich následná rehabilitace a Vliv délky pěstování sadby chmele na optimální tvorbu kořenové biomasy.

Celkem zasedlo šest zkušebních komisí, každá byla orientována na jinou zkoušenou oblast a také studenti byli podle zvolených témat roztříděni.

Jako první předstoupila před zkušební komisi Kateřina Šott a už po prezentaci svého tématu bylo z reakcí zkoušejících jasné, že je toto téma zaujalo a s nadšením se ptali na otázky týkající se tématu: Kriminality mládeže a byla rozvinuta delší debata než s ostatními soutěžícími. V nebližších dnech zasedne krajská komise SOČ a rozhodne o práci Katky, zda postoupí do celorepublikového kola a zúčastní se ho. Držíme jí palce.

Jako další předstoupila před další komisi Lucie Šidelářová. Její práce: Škůdci a choroby chmele měla také kladné ohlasy a byla pochválena za dobře zvolené téma a výbornou formální a grafickou úpravu práce. Zkoušející měli také zajímavé otázky k tématu.

A nakonec před stejnou komisi zkoušejících předstoupila Michaela Křížová s tématem: Pozitivní motivace v kynologii. Studentka byla také pochválena, práce se zkoušejícím líbila a ptali se na různé otázky.

A jak to všechno dopadlo? Kateřina Šott obsadila ve své kategorii krásné druhé místo. Lucie Šindelářová obsadila pěkné třetí místo v kategorii zemědělství a ve stejné kategorii soutěžila také Michaela Křížová. Ta se však neumístila, jelikož se vyhlašovaly jen první tři místa.

Musím všechny studentky moc pochválit za odvahu a odhodlání a hlavně za práci, kterou do této soutěže vložily. Mají mojí velkou poklonu a jsem na ně hrdá. A určitě je to také jejich velkým přínosem a přípravou pro budoucí prezentaci sama sebe třeba na Vysoké škole.

Ing. Lucie Houšťková

Skip to content