AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Úspěch našich studentek

Ve čtvrtek 11. května 2023 se konalo Ústí nad Labem krajské kolo středoškolské odborné činnosti zkráceně SOČ. Tuto akci si pod patronát vzala UJEP FŽP v jejíž prostorách se také tato akce konala. Soutěže se zúčastnili Kateřina Šott s tématem: Kriminalita mládeže a Michaela Křížová s tématem: Pozitivní motivace v kynologii, obě studentky ze sekci O. A Lucie Šindelářová s tématem: Škůdci a choroby chmele, studentka ze sekce Z.

Konkurence byla veliká, celkem se účastnilo 62 studentů z celého Ústeckého kraje z odborných škol a gymnázií. Také výběr jejich témat byl pestrý a rozmanitý. Objevovaly se témata z oblasti psychologie, zemědělství, matematiky, fyziky, ekonomiky, umění, ekonomiky, didaktické technologie, historie, zdravotnictví, strojírenství a informačních technologií. Nejvíce mě zaujala tato témata: Míra odmítání parazitických vajec ťuhýkem obecným, Sportovní úrazy a jejich následná rehabilitace a Vliv délky pěstování sadby chmele na optimální tvorbu kořenové biomasy.

Celkem zasedlo šest zkušebních komisí, každá byla orientována na jinou zkoušenou oblast a také studenti byli podle zvolených témat roztříděni.

Jako první předstoupila před zkušební komisi Kateřina Šott a už po prezentaci svého tématu bylo z reakcí zkoušejících jasné, že je toto téma zaujalo a s nadšením se ptali na otázky týkající se tématu: Kriminality mládeže a byla rozvinuta delší debata než s ostatními soutěžícími. V nebližších dnech zasedne krajská komise SOČ a rozhodne o práci Katky, zda postoupí do celorepublikového kola a zúčastní se ho. Držíme jí palce.

Jako další předstoupila před další komisi Lucie Šidelářová. Její práce: Škůdci a choroby chmele měla také kladné ohlasy a byla pochválena za dobře zvolené téma a výbornou formální a grafickou úpravu práce. Zkoušející měli také zajímavé otázky k tématu.

A nakonec před stejnou komisi zkoušejících předstoupila Michaela Křížová s tématem: Pozitivní motivace v kynologii. Studentka byla také pochválena, práce se zkoušejícím líbila a ptali se na různé otázky.

A jak to všechno dopadlo? Kateřina Šott obsadila ve své kategorii krásné druhé místo. Lucie Šindelářová obsadila pěkné třetí místo v kategorii zemědělství a ve stejné kategorii soutěžila také Michaela Křížová. Ta se však neumístila, jelikož se vyhlašovaly jen první tři místa.

Musím všechny studentky moc pochválit za odvahu a odhodlání a hlavně za práci, kterou do této soutěže vložily. Mají mojí velkou poklonu a jsem na ně hrdá. A určitě je to také jejich velkým přínosem a přípravou pro budoucí prezentaci sama sebe třeba na Vysoké škole.

Ing. Lucie Houšťková

Skip to content