AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Praktická maturita oboru sociální činnost 

Ve dnech 25.-26. 4. proběhla praktická maturitní zkouška oboru sociální činnost. V ní maturanti prokazovali první den orientaci v sociální dokumentaci klientů a dovednosti v oblasti plánování péče o ně v reálném prostředí programu Cygnus 2, druhý den pak prakticky předvedli péči o dětského nebo dospělého klienta v oblasti hygienické péče, vyprazdňování, polohování, péče o lůžko či stravování. Součástí zkoušky je vždy i poskytnutí první pomoci při aktuální modelové situaci a prokázání dovedností v oblasti resuscitace dětí a dospělých, včetně přivolání záchranné služby. Dále žáci prokazují znalost základního poradenství v oblasti sociálních služeb a nároku na některé základní sociální dávky. Na závěr pak žáci ve svém portfoliu hledali pro své klienty aktivity, které by vhodně vyplnily volný čas a rozvíjely klientovu hrubou a jemnou motoriku, kreativitu nebo paměť. 

Ing. Zdenka Uďanová 

Skip to content