Poslední zvonění

V pátek 28. dubna usedli naposledy do školních lavic žáci maturitních tříd, aby si převzali od svých třídních učitelů vysvědčení o prospěchu za 4. ročník. Popřejme našim čtvrťákům, aby jim to úplně poslední vysvědčení – vysvědčení o maturitní zkoušce – udělalo velkou radost a bylo důkazem jejich úspěšného zakončení studia na naší škole.

Před odchodem na „svatý týden“, který je dnes poněkud delší než oněch sedm dnů za mých středoškolských let, maturanti pasovali do role mazáků žáky třetích ročníků. Ti se teď stanou těmi nejstaršími a nejrozumnějšími… V pomyslné soutěži „No backpack day“, kterou vyhlásila 4. OAS, by zcela jistě zvítězil Kamil Oračko (2. OA), kterému jeho učení nosil po celý den jeho mladší sourozenec.

Mgr. Petr Čejka

Skip to content