Opakování učiva

Opakování učiva k maturitní zkoušce probíhá také v odborných předmětech. Na fotografiích jsou žáci 4.A oboru Agropodnikání na farmě Suchý ve Slavětíně.

Ing. Václav Červenka

Skip to content