Zážitková výuka první pomoci se záchranáři

V pátek 31. března navečer měli zájemci z řad maturantů oboru sociální činnost možnost vyzkoušet si své praktické dovednosti z oblasti první pomoci. Zavítali k nám zástupci spolku Záchranáři Žatec, z.s., který se zážitkovou výukou dlouhodobě zabývají a s nímž dlouhodobě v této oblasti spolupracujeme. Na úvod přítomné seznámili se základními třemi kroky první pomoci s důrazem na bezpečnost. Následovala praktická část, při níž se skupinky střídaly v poskytování první pomoci na pěti stanovištích, které pro ně záchranáři připravili.

Na prvním z nich našli žákyně osobu v bezvědomí, která nedýchala. Prokázaly zde své znalosti z oblasti resuscitace a naučili se používat AED (automatizovaný externí defibrilátor). Druhé stanoviště představovalo diskotéku s blikajícími světly, na níž jeden z hostů dostal křeče. Na třetím byla nalezena osoba s poruchou vědomí. Dotazováním žákyně zjistily, že se jedná o diabetika, a poskytly mu první pomoc. Na čtvrtém stanovišti byla nalezena dušná paní učitelka, které nezodpovědní žáci způsobili újmu na zdraví při chemickém pokusu. Poslední stanoviště potrápilo žáky asi nejvíce. Na WC došlo k napadení jednoho z žáků školy nožem a rána masivně krvácela.

Zážitkového podvečera se zúčastnilo celkem 9 žákyň a všechny, které zvládly absolvovat všech 5 náročných stanovišť, prokázaly velkou odvahu i dobré vědomosti a v této „předmaturitní“ praktické zkoušce obstály. Za dobré výkony při poskytování první pomoci se tak dočkaly i pochvaly ze strany záchranářů.  Všechny modelové situace byly velice věrně namaskovány i herecky ztvárněny, za což mají figuranti z řad záchranářů náš obdiv. Za čas, který našim maturantům v době svého volna ochotně věnovali, a za neocenitelné praktické zážitky, které jim umožnili prožít, jim velice děkujeme.

Ing. Zdenka Uďanová

Skip to content