Praktická výuka oboru Agropodnikání

Ve dnech 4. a 5. dubna se žáci 3.A – oboru Agropodnikání v rámci praktické výuky seznámili s technologií na úpravu krmiv a krmnou základnou v Rodinné farmě – Suchý. Další den proběhlo cvičení zaměřené na základní vyšetření zdravotního stavu hospodářských zvířat v rámci předmětu Zoohygiena a prevence v JK Exkalibur Veltěže. Žáci zde také asistovali u právě probíhajícího veterinárního vyšetření.

Bc. Pavlína Bielíková

Skip to content