EDUbus

EDUbus – mobilní polytechnická laboratoř pro školy. Dne 30. 3. 2023 se uskutečnila na naší škole, a to na zemědělské sekci vzdělávací akce s ukázkovými programy pro žáky učňovského oboru elektromechanik prvního a druhého ročníku. Program byl na celý den. Dopoledne byly realizovány 3 programy pro žáky za účasti pedagogů. Odpoledne následoval program pro učitele.

3D tisk
Program seznámil studenty s problematikou 3D tisku na tiskárnách české výroby firmy Průša. žáci si pod vedením lektorů vyzkoušely celý proces tvorby 3D objektů v programu Tinkercad. Vytvořili si vlastní návrh přívěsku na klíče, a také si našli zdroje 3D objektů, které jsou volně stažitelné na internetu. Pak použili předtiskovou úpravu v softwaru PrusaSlicer a následně si vytiskli 3D objekt. Mimo to se seznámili s aktuálně dostupnými technologiemi 3D tisku na trhu a materiály vhodnými pro tvorbu objektů.

Termokamery
Praktická ukázka toho , že lidské oko je schopné sledovat pouze úzkou část elektromagnetického spektra, kde pro sledování a měření tepelného spektra žáci využily termokamery vidící infračervenou část spektra. Došlo také na praktické zodpovězení otázek:
− jak dlouho zanecháváme teplotní stopu?
− kolik tepla se odráží od okolních předmětů?
− jak vidět přes neprůhledné folie?
Na tyto otázky a řadu dalších si žáci pod vedením lektorů odpověděli praktickou prací s termokamerami Lab IR, Flir a Fluke.

Závěr
Cílem všech programů bylo především oslovení pedagogů, kteří nejprve mohou pozorovat své žáky při práci s technologiemi a následně vyzkoušet veškeré vybavení polytechnické laboratoře při odpoledním programu.

Ing. Aleš Zima

Skip to content