AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Policie České republiky na naší škole

Poslední vyučovací hodinu před jarními prázdninami strávily třídy 4. L a 4. OAS na přednášce s příslušníky Policie ČR. Vyslechli jsme si, co vše obnáší práce policistů, jak je toto povolání náročné, ale i jaké benefity toto zaměstnání přináší. Také jsme byli seznámeni s podmínkami přijetí do řad policie. Policisté si pro nás připravili nejen užitečnou přednášku, ale také s sebou přivezli svoji výzbroj, kterou si někteří z nás i vyzkoušeli. Věřím, že si všichni tuto prospěšnou prezentaci v podání příslušníků Policie ČR (npor. Mgr. Tomáše Pauluse a pprap. Jakuba Mareše) užili. Kdo ví, třeba se někdo z nás rozhodne následovat pprap.  Mareše, který je absolventem naší školy. 

Erika Řeháková, studentka 4. S, autorka textu i fotografií, nadějná novinářka

Skip to content