Copywriting – přednáška a workshop

Inovační centrum Ústeckého kraje připravilo pro naše studenty přednášku a workshop na téma copywriting. V rámci výuky fiktivní firmy si studenti rozšířili znalosti o tom, jak si definovat cílovou skupinu zákazníků a jak připravit marketingové materiály tak, aby v dnešní rychlé době upoutaly pozornost zákazníka. Během workshopu reprezentanti našich fiktivních firem Květiny s láskou, s. r. o. a KeyLock security, s. r. o. krátce prezentovali činnost firem. Potom měli možnost konzultovat své letáky s pracovníky ICUK a zhodnotit tak silné a slabé stránky svých materiálů. Všechny poznatky studenti využijí pro přípravu na veletrhy fiktivních firem, kterých se v letošním roce ještě zúčastní.

Ing. Zuzana Horníková

Skip to content