Umění doby Karla IV. v Anežském klášteře

Madonu zbraslavskou (jeden z nejproslulejších mariánských obrazů v Čechách) daroval cisterciáckému klášteru na Zbraslavi pravděpodobně sám Karel IV. Dnes ho mohou obdivovat návštěvníci kláštera sv. Anežky České, kde je instalována expozice gotického umění pražské Národní galerie.

Ve středu 1. března si ji prohlédli také žáci 1. ročníku oboru obchodní akademie. V rámci vzdělávacího programu s názvem „Umění doby Karla IV.“ se s erudovanou průvodkyní zaměřili právě na díla spojená s panováním nejvýznamnějšího Lucemburka na českém trůně.

K těm nejpozoruhodnějším náleží například Vyšebrodský cyklus Mistra Vyšebrodského oltáře, zachycující na devíti obrazech Ježíšovu „životní“ pouť, deskové obrazy mistra Theodorika (jejich naprostá většina je k vidění v kapli sv. Kříže na Karlštejně) či Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi, na kterém neznámý autor zanechal i Karlovu idealizovanou podobiznu. Více než 90minutový ponor do gotického umění, života Karla IV. i sv. Anežky ukončili žáci prohlídkou kostela sv. Salvátora (svatyně zasvěcené Kristu Spasiteli), který je součástí klášterního areálu v centru Prahy.

Mgr. Petr Čejka

Skip to content