Učební praxe oboru Agropodnikání

Při učební praxi zaměřené na odměňování pracovníků v zemědělství, měli možnost si žáci 3.A prověřit nabídky na trhu práce v tomto odvětví. V odborné učebně informačních technologií vyhledávali na PC informace jak z portálu Úřadu práce, tak  z dalších sociálních sítí, nabídky práce v zemědělství. Svým vyhledáváním došli k závěru, že v zemědělství v celé České republice i v zahraničí je velká poptávka od dělnických profesí až po vedoucí pracovníky.

BC. Pavlína Bielíková

Skip to content