AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Finanční gramotnost

Tříčlenný tým naší školy ve složení Adéla Aschenbrennerová, Kateřina Šott a Danilo Rotko, který na konci ledna bojoval v online testu okresního kola soutěže Finanční gramotnost, postoupil z 1. místa do krajského kola. Studenti mají před sebou zpracování případové studie na téma osobní finanční plán. Budou se zamýšlet nad řešením pořízení vlastního bydlení pro mladou rodinu a finančního zajištění formou renty do budoucna. K postupu gratulujeme a současně přejeme hodně úspěchů do další práce.

Ing. Zuzana Horníková

Skip to content