Jsme zapojeni do programu DOFE – The Duke of Edinburgh´s International Award

Program DOFE – česky mezinárodní cena vévody z Edinburghu – dává mladým lidem ve věku 14-24 let možnost učit se a rozvíjet v oblastech, které je zajímají a které jsou pro ně výzvou. Je to příležitost být oceněn za to, co mám a dělám rád, v čem jsem dobrý, čemu dlouhodobě věnuji svůj volný čas. Tak představil tento program regionální koordinátor DOFE Filip Ticháček na přednáškách pro obě sekce naší školy. Kromě programu samotného popsal i cestu, kterou si v rámci programu sám prošel, a sdílel s našimi žáky své zkušenosti i zážitky z expedice, na kterou se ve stříbrné úrovni DOFE s přáteli vydal až na daleké Fayerské ostrovy.

DOFE podněcuje rozvoj mladých lidí ve třech oblastech – dovedností, pohybu a dobrovolnictví. Trvá alespoň 6 měsíců a dle délky má DOFE 3 úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou. Pomyslnou korunou každé úrovně je expedice – do neznáma, bez pomoci mobilu, jen s papírovou mapou, s vařením a přespáním v přírodě a v nejnižší bronzové úrovni trvající 2 dny a 1 noc. Představuje velkou výzvu i příležitost poznat sebe samého, své možnosti, nové přátele, získat neopakovatelné zážitky a zkušenosti.

Možnost dobrovolnictví, a to nejen v rámci programu DOFE, pak představila Radka Hrádková, koordinátorka dobrovolnické služby Levandule v Žatci. Zároveň poděkovala všem stávajícím dobrovolníkům z naší školy za jejich pomoc pacientům i klientům zapojených zařízení – žatecké nemocnice, domova pro seniory, Kamaráda-LORM a dětské psychiatrické nemocnice v Lounech.

Bližší informace k DOFE vám poskytnou naši vedoucí – na obchodní sekci Zdenka Uďanová a Petr Lóška, na sekci zemědělské pak Pavlína Bieliková ml.

Ing. Zdeňka Uďanová

Skip to content