Beseda s pracovnicemi z Úřadu práce

Ve středu 11. 1. 2023 se na zemědělské sekci uskutečnila beseda na téma – Uplatnění absolventů odborných škol. Pracovnice Úřadu práce z Loun, paní Hana Krejčí a Radka Šnajdrová, objasnily žákům význam – status studenta, ale také jaké jsou nabídky a uplatnění na trhu práce. Doporučení k testovému programu – COMDI MODUL G – kam na vysokou školu, doporučily jako jednu z možností pomoci při rozhodování o studiu a výběru vysoké školy. Vysvětlily, co vše jim může přinést návštěva Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání – GAUDEAMUS, který se uskuteční 24. 1. – 26. 1. 2023 v Praze.

Bc. Pavlína Bielíková

Skip to content