AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Ekonomická olympiáda

Na přelomu listopadu a prosince se žáci 3. a 4. ročníků oborů ekonomického lycea a obchodní akademie tradičně zúčastnili soutěže Ekonomická olympiáda. Nejlepší znalosti z oblasti ekonomie a financí prokázali Tomáš Kadeřábek ze 4. OA a Martin Škuthan a Martin Kubíček ze 4. L. Všichni tři postupují do krajského kola, které se bude konat 26. 1. 2023 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vítězům školního kola blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším soutěžním ověřování vědomostí.

Skip to content