Prezenční část 4. MUB-line veletrhu fiktivních firem

Fiktivní firma Květiny s láskou, s. r. o. třídy 3. L se v pátek 9. 12. 2022 zúčastnila finálové prezenční části 4. MUB-line veletrhu fiktivních firem na půdě Metropolitní univerzity v Praze. Pokračovaly zde soutěže z online části veletrhu – tedy soutěž o nejlepší vánoční leták, logo a slogan a e-prezentaci. Navíc se firma zapojila do soutěže o nejlepšího prodejce v anglickém jazyce a o nejlepší stánek. Ve vyhodnocování soutěží sice firma zůstala bez medailového umístění, ale přesto žákům patří velký dík za jejich pracovní nasazení jak na samotném veletrhu, tak během příprav na něj.

Skip to content