Hledá se prezident

Volba budoucí hlavy státu je jedním z nejdůležitějších témat dneška. Rezonuje celou společností. Velmi potěšující je fakt, že není lhostejná ani mladší generaci. Studenti si přejí vyjádřit svou volbu alespoň nanečisto při studentských volbách. Prosíme o odpovědné hlasování, abychom poznali preference mladých lidí. Inspirací může být natočený videodotazník, který připravil náš učitel Mgr. Jiří Harajda s kolegy a žáky Gymnázia Žatec. Děkujeme vám předem za aktivní účast a také Mgr. Petru Čejkovi, který naši školu do tohoto projektu zapojil.

Mgr. Jiří Karas – ředitel školy

Skip to content