Jeli pro první veletržní zkušenosti, přijeli se skvělým umístěním

V září letošního školního roku založili žáci 3. L fiktivní firmu Květiny s láskou, s. r. o. Jak název napovídá, zabývají se prodejem květin a službami s tím spojenými. Za dva měsíce práce ve firmě zrealizovali přípravu zakládacích listin, zvládli personální záležitosti, připravili obchodní nabídku, zpracovali katalog, vizitky, leták, připravili veletržní slevovou akci, činnost firmy podporují na sociálních sítích. Ve středu 16. 11. se zúčastnili 21. regionálního veletrhu fiktivních firem v Mostě. Vzhledem ke krátké době, která uplynula od založení firmy, bylo cílem účasti na veletrhu získat zkušenosti, které žáci využijí při přípravě na další veletrhy. Očekávání bylo nejen splněno. Bylo výrazně překonáno. Zástupci firmy měli možnost mluvit s odbornou porotou o svých marketingových materiálech a připomínky využijí při úpravě katalogu a vizitek. Na závěr veletrhu zažili i velikou radost, protože se umístili na prvním místě se svým obchodním sloganem.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Skip to content