Soutěž “Bezpečný internet”

Každý rok se naše škola účastní soutěže “Kraje pro BEZPEČNÝ INTERNET buďte o klik napřed”. Tato soutěž je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu každoročně vzniká on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. I letos se žáci obou sekci zapojili do tohoto kvízu. V hodinách Informačních a komunikačních technologií se nejprve seznámili s teorií a praktickými ukázkami, včetně videí z oblasti bezpečného chování na internetu a potom si ověřili svoje znalosti ve výše zmíněném kvízu. Některým se podařilo kvíz zvládnout a postoupit do dalšího kola. Všem děkujeme za účast a postupujícím gratulujeme.

Bc. Zdeněk Müller

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Skip to content