AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Evropský sbor solidarity

Po nedávném vstupu naší školy do programu DofE měli žáci 3. ročníků obchodní sekce možnost seznámit se s dobrovolnickou činností v rámci Evropského sboru solidarity. Náplň a cíle tohoto projektu jim přiblížila francouzská dobrovolnice Alexandra Ribeiro Maaløe, která se rozhodla nezištně pomáhat v České republice. Již šest měsíců naplňuje svou dobrovolnickou misi prací ve veřejně prospěšné neziskové organizaci Radka v Kadani.

V první části své přednášky v anglickém jazyce (ukončené malým kvízem s cenami pro ty nejpozornější a nejrychlejší) Alex žákům představila svou zemi i malebný jazyk, v té druhé je seznámila s fungováním Evropského sboru solidarity, s možnostmi, jak se k dobrovolnické aktivitě přihlásit, a v neposlední řadě i s vlastními zkušenostmi s touto prací. Praktické informace připojila paní Kateřina Vyčichlová z kadaňského centra Radka, která návštěvu Alex na naší škole zprostředkovala. Oběma náleží za možné rozšíření budoucích obzorů našich žáků velký dík.

Evropský sbor solidarity

Radka Kadaň

Skip to content