Individuální praxe žáků sociální činnosti

V červnu a září proběhly individuální praxe budoucích maturantů oboru sociální činnost na různých pracovištích v našem regionu. Někteří žáci pracovali s malými dětmi, jiní se seniory nebo osobami se zdravotním postižením. Náplní praxí byla jednak přímá péče o klienty v oblasti hygieny, podávání stravy nebo pomoci s oblékáním, ale i volnočasové aktivity s nimi. Nejeden z maturantů tak využil i dovednosti z předmětu aktivizační a volnočasové činnosti – s klienty se v ergoterapeutických dílnách vyráběly například hudební nástroje, skládali papíroví motýlci a vyráběly kytičky. Těší nás, že všichni poskytovatelé byli s prací našich žáků spokojeni, a stejně tak, že si všichni naši žáci mohli na jednotlivých pracovištích vyzkoušet vše, co by mohli potřebovat při praktické maturitní zkoušce.

Skip to content