Agroday 2022 na naší škole

Přípravu Agrodne zkomplikovalo jen počasí. Zemědělská sekce připravila pro žáky základních škol i veřejnost seznámení s obory zemědělské činnosti. Součástí akce byly vědomostní a sportovní soutěže. Návštěvníci si mohli například prohlédnout, jakými přepravníky se přepravují koně, dále zemědělskou techniku, zajímavosti z pěstování chmele a z chovu včel. Ve sportovních disciplínách vyzkoušeli svou kondici a zdatnost, a co je populární, Hobby Horsing. Také si prověřili vědomosti z matematiky či angličtiny. V Přírodovědném centru absolvovali prohlídku Digitária a přednášku „Věda na kouli“. Po absolvování všech stanovišť proběhlo losování o pěkné věcné ceny. Zemědělského dne se zúčastnily školy ze Žatce, Loun, Mutějovic, Podbořan, Měcholup a Lipence. Za celou školu jim patří poděkování, že ani nepříznivé počasí je neodradilo od účasti na této akci. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem kolegům, paní hospodářce, ale i školníkovi a oběma uklízečkám za pomoc při přípravách naší akce i v jejím průběhu. Nesmíme zapomenout i na sponzory, kteří akci podpořili, jak finančně, tak i materiálně.

Pavlína Bielíková, Zdeněk MüllerSkip to content