FCE neboli First Certificate in English

Cambridgeská zkouška na úrovni B2

Nabízíme našim studentům (žákům prvních, druhých a třetích ročníků) přípravný kurz před složením této mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny.

Přípravný kurz je určen studentům s dobrou úrovní angličtiny. Bude dále rozvíjet jejich znalosti a schopnosti užívat psanou a mluvenou formu angličtiny v každodenních situacích a připravovat je na úspěšné absolvovaní zkoušky. Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. Jany Kalivodové nebo Vojtěcha Čornáka, lektora přípravného kurzu.

Skip to content