Adaptační kurz se vydařil

Komise tělesné výchovy spolu s třídními učiteli naší školy OA a SOŠZE Žatec připravili pro první ročníky seznamovací kurz s cílem nastartování nových vztahů ve třídě. Adaptačního kurzu ve Sportareálu Cafex Rakovník se účastnilo téměř 80 žáků a všichni byli spokojeni s aktivitami, které rozvíjeli komunikační dovednosti, vytváření nových vztahů, sebepoznání a seberozvoj. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem účastníkům a hlavní vedoucí akce Mgr. Šárce Voráčové za podporu a skvělou organizaci. Věříme, že podobné aktivity přispívají k osobnostním rozvoji a spolupráci všech účastníků vzdělávání. Těšíme na další podobné akce.

Jiří Karas, ředitel školy

Skip to content