Naše škola hostila komisi vzdělávání Ústeckého kraje

V úterý 6. 9. 2022 byla naše škola spolu s odborem školství Ústeckého kraje pořadatelem setkání komise pro výchovu a vzdělávání. Na schůzku dorazil také náměstek MŠMT Mgr. Jan Mareš  MBA, dále radní Ústeckého kraje Ing. Jindra Zalabáková, vedoucí odboru školství Mgr. Roman Kovář a členové komise, převážně ředitelé středních škol. Programem jednání byla oborová struktura středních škol v našem kraji, ale také karierové poradenství, či aktuální problémy středních škol. Součástí akce bylo také on-line setkání se zástupci Úřadu práce v Ústí nad Labem a představení Přírodovědného centra jeho zakladatelem Dr. Pavlem Pintrem. Všem účastníkům děkujeme za milé setkání na půdě naší školy OA a SOŠZE Žatec.

Jiří Karas, ředitel školy

Skip to content