Jak sestavit dobrý podnikatelský záměr

V pondělí 5. 9. se studenti 3. ročníků oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum, tedy budoucí pracovníci fiktivních firem, začali připravovat na svou budoucí činnost ve fiktivních firmách. Vyslechli si online přednášku Jak sestavit dobrý podnikatelský záměr, kterou připravila pro studenty středních škol Metropolitní univerzita Praha. Přednášející Doc. Ing. Irena Jindřichovská CSc. seznámila posluchače nejen se základními body, které podnikatelský záměr obsahuje, ale zastavila se také podrobněji u témat souvisejících se současnou ekonomickou situací, např. u otázky pružnosti výroby, diverzifikace produktu, zohlednění vnitřních a vnějších rizik podnikání nebo citlivosti na makroekonomické otřesy.

Skip to content