AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Ocenění “Dobrý list komory” pro našeho žáka

Žák Vít Vondráček učebního oboru Elektromechanik pro stroje a zařízení byl oceněn 28. 6. 2022 v jednacím sále žatecké radnice Okresní hospodářskou komorou jako nejlepší student učebního oboru Elektromechanik v Žatci. Spolu s dalšími žáky učebních oborů mají garanci snazšího uplatnění na trhu práce přes OHK a nabídkou dalšího studia.  Máme radost, že naše škola může vzdělávat takové žáky. Poděkování patří také rodičům a učitelům naší školy.

Jiří Karas – ředitel OA a SOŠZE Žatec

Skip to content