Ocenění “Dobrý list komory” pro našeho žáka

Žák Vít Vondráček učebního oboru Elektromechanik pro stroje a zařízení byl oceněn 28. 6. 2022 v jednacím sále žatecké radnice Okresní hospodářskou komorou jako nejlepší student učebního oboru Elektromechanik v Žatci. Spolu s dalšími žáky učebních oborů mají garanci snazšího uplatnění na trhu práce přes OHK a nabídkou dalšího studia.  Máme radost, že naše škola může vzdělávat takové žáky. Poděkování patří také rodičům a učitelům naší školy.

Jiří Karas – ředitel OA a SOŠZE Žatec

Skip to content