Měl jsem psa a kočku – setkání autorů

Dne 28. 4. 2022 jsem se společně se svou spolužačkou Miladou Blahovcovou zúčastnila vyhlášení výsledků celostátní literární soutěže Čapkoviny v Praze. Setkaly jsme se s mladými literátkami a literáty z různých koutů republiky. Měly jsme možnost potkat zkušené spisovatele, kteří byli zároveň našimi porotci. Všichni jsme si vyslechli slova Ing. Hany Pavelkové, ředitelky Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, a dalších významných osobností pohybujících se v literatuře. Poté se přešlo k vyhlášení nejlepších prací. Oceněny byly tři nejlepší povídky. Bohužel se ani jedna z nás neumístila na předních místech, ale i přesto jsme si s sebou domů přivezly cenu útěchy v podobě krásné plátěné tašky. Ale co víc, máme skvělou zkušenost. Doufám, že lásku ke psaní a literatuře bude sdílet stále více mladých tvůrců.

Erika Řeháková 3.OAS

Skip to content